Firemní logo
Anglická jazyková verze
Česká jazyková verze

Inženýrská činnost ve výstavbě
Konstruktérská činnost v oblasti výroby ocelových konstrukcí

Naše služby
Jsou určeny pro generální dodavatele staveb, investory staveb, výrobce ocelových konstrukcí, jednotlivé stavební a montážní firmy, projekční orgaizace i projektanty jednotlivce nebo statiky
3D modely - ocelových konstrukcí tvoříme v Tekla Structures a od začátku zakázky poskytujeme objednatelům kontinuální přístup k modelu prostřednictvím aplikace Trimble connect pro sledování postupu prací, konstrukčních detailů a nutné koordinace projektu s navazujícími profesemi. Přejít na ukázku je možné zde.
Model ocelové konstrukce haly
Výrobní a montážní dokumentace - je hlavním pracovním programem firmy a je zpracovávána na základě dodané projekční dokumentace se statickým výpočtem připadně jiných dostupných podkladů. Výstupem je výrobní dokumentace pro jednotlivé dílce a výrobní položky včetně potřebných reportů různého druhu nebo datových souborů  pro organizaci a plánování výroby a to i výrobních NC-dat dle předem dohodnutých parametrů. Montážní dokumentace pak obsahuje potřebné výkresy, soupisy spojovacího materiálu a návody pro úspěšnou montáž ocelové konstrukce na místě stavby.
Ukázky výkresů dílců
Grafický prvek stránky
Ukázky výkresů položek
Grafický prvek stránky
Ukázky reportů k výrobní dokumentaci
Grafický prvek stránky
Ukázky výkresů k montážní dokumentaci
Grafický prvek stránky
Statické výpočty - zajišťujeme v případě potřeby prostřednictvím autrizovaných inženýrů v oboru statiky ocelových konstrukcí se kterými dlouhodobě spolupracujeme na zakázkách projektové dokumentace pro ocelové konstrukce staveb. V případě požadavku dodáváme tzv. malou statiku pro vybranou skupinu detailů a montážních přípojů.
Posuv nahoru
IČ: 25862367, DIČ:CZ25862367 obch.rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 22835