Firemní logo
Anglická jazyková verze
Česká jazyková verze

Inženýrská činnost ve výstavbě
Konstruktérská činnost v oblasti výroby ocelových konstrukcí

Reference - 2020
Ocelová konstrukce provozních pater a plošin budovy kotle L2 spalovny komunálního odpadu
Ocelová konstrukce provozních pater a plošin budovy kotle L2 spalovny komunálního odpadu
Ocelová konstrukce provozních pater a plošin budovy kotle L2 spalovny komunálního odpadu
Ocelová konstrukce provozních pater a plošin budovy kotle L2 spalovny komunálního odpadu
Ocelová konstrukce provozních pater a plošin budovy kotle L2 spalovny komunálního odpadu
Ocelová konstrukce provozních pater a plošin budovy kotle L2 spalovny komunálního odpadu
Ocelová konstrukce provozních pater a plošin budovy kotle L2 spalovny komunálního odpadu
Ocelová konstrukce provozních pater a plošin budovy kotle L2 spalovny komunálního odpadu
Ocelová konstrukce provozních pater a plošin budovy kotle L2 spalovny komunálního odpadu
Ocelová konstrukce provozních pater a plošin budovy kotle L2 spalovny komunálního odpadu
Ocelová konstrukce provozních pater a plošin budovy kotle L2 spalovny komunálního odpadu
Ocelová konstrukce provozních pater a plošin budovy kotle L2 spalovny komunálního odpadu
Ocelová konstrukce přístavby šaten výrobního objektu
Ocelová konstrukce přístavby šaten výrobního objektu
Ocelová konstrukce obslužných lávek mezi zásobníky pivovaru
Ocelová konstrukce obslužných lávek mezi zásobníky pivovaru
Ocelová konstrukce obslužných lávek mezi zásobníky pivovaru
Ocelová konstrukce obslužných lávek mezi zásobníky pivovaru
Ocelová konstrukce přístavby výrobní a skladové haly
Ocelová konstrukce přístavby výrobní a skladové haly
Ocelová konstrukce přístavby výrobní a skladové haly
Ocelová konstrukce přístavby výrobní a skladové haly
Ocelová konstrukce přístavby výrobní a skladové haly
Ocelová konstrukce pro technologické zařízení
Ocelová konstrukce pro technologické zařízení
Pomocné ocelové konstrukce pro železobetonový skelet výrobního objektu
Pomocné ocelové konstrukce pro železobetonový skelet výrobního objektu
Ocelová konstrukce rozšíření výrobní haly
Ocelová konstrukce rozšíření výrobní haly
Ocelová konstrukce haly pro ustájení krav
Ocelová konstrukce haly pro ustájení krav
Ocelová konstrukce schodišť a zábradlí teras obecního společenského domu
Ocelová konstrukce schodišť a zábradlí teras obecního společenského domu
Ocelová konstrukce schodišť a zábradlí teras obecního společenského domu
Ocelová konstrukce skladového přístřešku
Ocelová konstrukce skladového přístřešku
Ocelová konstrukce skladového přístřešku
Ocelová konstrukce výrobní haly s jeřábovou dráhou
Ocelová konstrukce výrobní haly s jeřábovou dráhou
Ocelová konstrukce výrobní haly s jeřábovou dráhou
Ocelová konstrukce výrobní haly s jeřábovou dráhou
Ocelová konstrukce střechy obchodu
Ocelová konstrukce střechy obchodu
Sekundární ocelové konstrukce pro železobetonový skelet skladu
Sekundární ocelové konstrukce pro železobetonový skelet skladu
Sekundární ocelové konstrukce pro železobetonový skelet skladu
Sekundární ocelové konstrukce pro železobetonový skelet skladu
Sekundární ocelové konstrukce pro železobetonový skelet výrobní haly
Sekundární ocelové konstrukce pro železobetonový skelet výrobní haly
Ocelová konstrukce věže pro vertikální dopravník obilí
Ocelová konstrukce věže pro vertikální dopravník obilí
Ocelová konstrukce věže pro vertikální dopravník obilí
Ocelová konstrukce haly posklizňové linky obilí
Ocelová konstrukce haly posklizňové linky obilí
Ocelová konstrukce haly posklizňové linky obilí
Ocelová konstrukce haly posklizňové linky obilí
Ocelová konstrukce přístavby výrobního objektu
Ocelová konstrukce přístavby výrobního objektu
Ocelová konstrukce přístavby výrobního objektu
Ocelová konstrukce sila
Ocelová konstrukce sila
Rekonstrukce staré ocelové konstrukce skladové haly
Rekonstrukce staré ocelové konstrukce skladové haly
Rekonstrukce staré ocelové konstrukce skladové haly
Ocelová konstrukce skladové haly
Ocelová konstrukce skladové haly
Ocelová konstrukce skladové haly
Ocelová konstrukce přístřešku
Ocelová konstrukce přístřešku
Rekonstrukce ocelové konstrukce staré skladové haly
Rekonstrukce ocelové konstrukce staré skladové haly
Ocelová konstrukce objektu prodejny
Ocelová konstrukce objektu prodejny
Ocelová konstrukce haly pro skladování sena s jeřábovou dráhou
Ocelová konstrukce haly pro skladování sena s jeřábovou dráhou
Ocelová konstrukce haly pro skladování sena s jeřábovou dráhou
Ocelová konstrukce haly pro skladování sena s jeřábovou dráhou
Ocelová konstrukce haly pro skladování sena s jeřábovou dráhou
Ocelová konstrukce plošiny pro rozvaděče
Ocelová konstrukce plošiny pro rozvaděče
Ocelová konstrukce přístřešku u výrobní haly
Ocelové konstrukce v rámci rekonstrukce budovy školy
Ocelové konstrukce v rámci rekonstrukce budovy školy
Ocelové konstrukce v rámci rekonstrukce budovy školy
Ocelové konstrukce v rámci rekonstrukce budovy školy
Ocelová konstrukce budovy skladu cibule
Ocelová konstrukce podepření dostřelných ploch soukromé střelnice
Ocelová konstrukce podepření dostřelných ploch soukromé střelnice
Rekonstrukce ocelové konstrukce výrobní haly
Rekonstrukce ocelové konstrukce výrobní haly
Ocelová konstrukce technologického mostu
Ocelová konstrukce technologického mostu
Ocelová konstrukce plošin a schodišť pro expozici dětského muzea
Ocelová konstrukce plošin a schodišť pro expozici dětského muzea
Ocelová konstrukce plošin a schodišť pro expozici dětského muzea
Ocelová konstrukce plošin a schodišť pro expozici dětského muzea
Ocelová konstrukce plošin a schodišť pro expozici dětského muzea
Ocelová konstrukce části fasády supermarketu
Ocelová konstrukce části fasády supermarketu
Ocelová konstrukce pochozí lávky sportoviště
Pomocné ocelové konstrukce pro fasádu železobetonového skeletu supermarketu
Pomocné ocelové konstrukce pro fasádu železobetonového skeletu supermarketu
Ocelová konstrukce přístřešku pro ustájení dobytka
Ocelová konstrukce přístřešku pro ustájení dobytka
Ocelová konstrukce přístřešku pro ustájení dobytka
Ocelová konstrukce přístřešku
Ocelové konstrukce fixace částí sklářských pecí a konstrukce pro obsluhu provozu pro HORN Glass Industries
Ocelové konstrukce fixace částí sklářských pecí a konstrukce pro obsluhu provozu pro HORN Glass Industries
Ocelové konstrukce fixace částí sklářských pecí a konstrukce pro obsluhu provozu pro HORN Glass Industries
Ocelové konstrukce fixace částí sklářských pecí a konstrukce pro obsluhu provozu pro HORN Glass Industries
Ocelové konstrukce fixace částí sklářských pecí a konstrukce pro obsluhu provozu pro HORN Glass Industries
Ocelové konstrukce fixace částí sklářských pecí a konstrukce pro obsluhu provozu pro HORN Glass Industries
Posun nahoru
IČ: 25862367, DIČ:CZ25862367 obch.rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 22835